lá cải.org

 1. Kiến Thức - Mẹ quân nhân nghĩ ảnh giết voọc man rợ là "bình thường"

  ·

  Thì người ta đã bảo sự dã man có lí do di truyền.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Kenny

   nhằm lúc 09:52:34 21/7/12, Kenny rằng:

   Vậy giết bọn xâm lược là bất thường?
   11
  • hình chộp của noname

   lại nhằm lúc 15:41:51 22/7/12, noname rằng:

   Cũng là bình thường thôi khi phải chọn bênh ai giữa con trai bà và con voọc.
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…