lá cải.org

 1. Dân Trí - Nhật Bản tặng Putin “quốc khuyển”

  ·

  Anh Việt Nam chớp thời cơ tặng kèm quốc lủi, thế là được một mâm.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Củ Cải

   nhằm lúc 12:15:06 29/7/12, Củ Cải rằng:

   Còn thiếu ít quốc...lá (mơ), quốc..củ (giềng) và quốc...mắm (tôm) nữa là đủ bộ Quadrilogy!!!
   10
  • hình chộp của hh

   lại nhằm lúc 16:39:00 29/7/12, hh rằng:

   Phải chi sớm làm như Nhật Bản, tống khứ hết lũ khuyển thì giờ Việt Nam đã hùng mạnh.
   2
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…