lá cải.org

 1. Giáo Dục - GS Ngô Đức Thịnh: "Kẻ gây ra tội ác "máu lạnh" ngày càng bị trẻ hóa"

  ·

  Tiêu đề đậm chất giáo dục, và giáo sư.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Airblade

   nhằm lúc 10:53:58 01/8/12, Airblade rằng:

   "bị trẻ hóa". Thưa Giáo sư, thế cái gì làm cho bị như thế vậy? Nói kiểu thế thì mấy con mụ ở phụ nữ today cũng nói được.
   7
  • hình chộp của Vit

   lại nhằm lúc 12:56:33 01/8/12, Vit rằng:

   GS ngày càng bị già hóa, lẩm cẩm hóa...
   5
  • hình chộp của quahay

   nhằm lúc 23:47:13 01/8/12, quahay rằng:

   Ý Cải là chữ "máu lạnh" có tính chất giáo dục, còn "trẻ hóa" thì có tính chất giáo sư???
   1
  • hình chộp của Frogz

   lại nhằm lúc 07:32:28 02/8/12, Frogz rằng:

   Tít gì mà nháy nhiều đọc hoa cả mắt....
   1
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…