lá cải.org

 1. iOne - Hoảng hốt rắn không mắt giống hệt 'cậu nhỏ' quý ông

  ·

  Không mắt thì không giống hệt được đâu. Ít nhất là một mắt. Những quý ông nào thích chơi khoen thì là cậu bé ba mắt.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của An An

   nhằm lúc 07:51:44 03/8/12, An An rằng:

   Tôi thì thấy pv hí hửng thì đúng hơn là hoảng hốt!
   11
  • hình chộp của zzz

   lại nhằm lúc 08:56:20 03/8/12, zzz rằng:

   Báo Giáo dục thì lịch sự hơn: Phát hiện con vật giống bộ phận cơ thể người. Cái này đang lẽ phải cho vào chuyên đề giao dục giới tính
   1
  • hình chộp của mitdac

   nhằm lúc 10:17:19 03/8/12, mitdac rằng:

   Tôi đồng ý với PV, rất giống của quý ông trong phim Sex and Zend
   1
  • hình chộp của soap mactavish

   lại nhằm lúc 12:27:36 03/8/12, soap mactavish rằng:

   đóng khoen vào àh
   1
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…