lá cải.org

 1. Vietnamnet - Chốn đi về triệu đô của Lã Thanh Huyền

  ·

  Bởi vì bất công xã hội còn chưa rõ nét, phân biệt giai cấp chưa đủ sâu sắc. Bởi vì trọc phú còn chưa đủ hả hê, dân nghèo còn chưa đủ tủi nhục. Bởi vì ngư dân chết mất xác chưa đủ nhiều, nước mắt khóc chưa đủ đầy, tài nguyên rơi vào tay ngoại bang chưa đủ cùng kiệt, dân tộc còn chưa đủ ngu dốt, đất nước còn chưa đủ hèn đớn.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của thudinh

   nhằm lúc 16:23:38 04/8/12, thudinh rằng:

   Thật là đáng chửi!
   2
  • hình chộp của Điên Thật

   lại nhằm lúc 17:05:57 04/8/12, Điên Thật rằng:

   cải nói cho ai nghe thế?
   6
  • hình chộp của tèo

   nhằm lúc 21:21:18 04/8/12, tèo rằng:

   cải bình như một bậc thầy
   3
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…