lá cải.org

 1. Giáo Dục - Nữ sinh đánh bạn ngay trong lớp vì bị nói là mất "cái ngàn vàng"

  ·

  Đánh! Đánh cho chúng nó biết cái ngàn vàng là có chủ!

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Kax

   nhằm lúc 19:34:29 20/8/12, Kax rằng:

   đánh, đánh nó. cho chừa cái tội tiết lộ bí mật quốc gia
   2
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…