lá cải.org

 1. Tuổi Trẻ Online - Minh Hạnh mang hồn Việt đến festival vải sợi quốc tế

  ·

  Thơ Tế Hanh: Cánh bườm giương to như mảnh hồn làng.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Kenny

   nhằm lúc 20:59:36 01/9/12, Kenny rằng:

   Hả.Đem cái gì?Ở đây ồn,ồn quá nghe không rõ...
   9
  • hình chộp của ko nói được

   lại nhằm lúc 01:03:49 02/9/12, ko nói được rằng:

   Cớ sao lại giết chết thằng Việt?
   6
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…