lá cải.org

 1. Giáo Dục - Chùm ảnh: Cơn mưa rào làm gián đoạn cuộc đi chơi ngày Quốc Khánh 2-9

  ·

  Thế là từ đó những cơn mưa rào kháo với nhau rằng muốn lên báo thì cứ lựa ngày 2 tháng 9 mà rơi. Thế là từ đó ngày Quốc Khánh của dân tộc năm nào cũng ướt nhẹp.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…