lá cải.org

 1. Vietnamnet - Bi hài vụ vợ in VCD 'phim đen' của chồng và tình nhân

  ·

  Chao ôi một bước lên tiên! Ngày chị ra tù, Sergey Brin và Larry Page lái Limousine đến đón chị. Với công nghệ in VCD cách mạng, chị được mời làm giám đốc phòng in ấn của Google.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…