lá cải.org

 1. Người Đưa Tin - Bắt "yêu râu xanh" ngay sau khi hại đời bé gái thiểu năng

  ·

  Anh công an nào dai sức quá.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Cùi Bắp

   nhằm lúc 22:19:53 07/9/12, Cùi Bắp rằng:

   Thế này tức là "ngay sau khi hại đời bé gái thiểu năng" thì lại lập được công là bắt được 1 thằng "yêu râu xanh" à?
   19
  • hình chộp của T

   lại nhằm lúc 09:05:02 08/9/12, T rằng:

   Lập công chuộc tội
   19
  • hình chộp của An An

   nhằm lúc 11:32:51 08/9/12, An An rằng:

   sao tôi ghét cái cách dùng từ "hại đời" khi nói về hiếp dâm thế?

   Đời, trong con mắt các anh chỉ có thế thôi à?
   16
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…