lá cải.org

 1. Công Lý - Vũ Thị Kim Anh: Đớn đau gửi lại ngoài song sắt!

  ·

  Tôi không biết là Công Lý cũng có trang web riêng.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của sẵng

   nhằm lúc 17:13:39 10/9/12, sẵng rằng:

   mời anh vào trong song sắt chơi chong này xung sướng lắm.
   3
  • hình chộp của An An

   lại nhằm lúc 18:24:49 10/9/12, An An rằng:

   Diễn viên hài cũng là người của công chúng mà, Cải ko biết điều đó ư?
   2
  • hình chộp của mitdac

   nhằm lúc 19:58:29 10/9/12, mitdac rằng:

   Lạy chị, có gương chú Luyện rồi, chị đừng viết nhật ký nha
   3
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…