lá cải.org

 1. Gia Đình - Phương Trinh: Ngoan để còn lấy chồng

  ·

  May mà tên cổ không phải là Phương Ngoan.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Tí

   nhằm lúc 16:00:29 13/9/12, rằng:

   đánh "dd~" 9 phương còn để 1 phương lấy chồng chớ!
   16
  • hình chộp của ltran

   lại nhằm lúc 22:27:35 13/9/12, ltran rằng:

   Phương Ngoan : Trinh để còn lấy chồng.
   10
  • hình chộp của sẵng

   nhằm lúc 11:35:39 14/9/12, sẵng rằng:

   mả bố cô! bọn hư chúng tớ thì không có chồng á!
   2
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…