lá cải.org

 1. Vietnamnet - Cách chức hiệu phó gây tai nạn rồi bỏ trốn

  ·

  Trốn đi đâu? Ông chạy chân trời, ông chạy góc biển, ông chạy khắp hang cùng ngõ cụt, hiệu phó vẫn đuổi theo ông.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Thang.hau

   nhằm lúc 22:30:35 20/9/12, Thang.hau rằng:

   Không hiểu ý của Cải luôn.
   0
  • hình chộp của T

   lại nhằm lúc 09:07:13 21/9/12, T rằng:

   Ý của Cải là thằng nhà báo ngu chứ sao, viết câu như thế người ta hiểu là: 1 ông nào đó cách chức ông hiệu phó, rồi gây tai nạn, rồi bỏ trốn.
   1
  • hình chộp của lèm bèm

   nhằm lúc 09:44:39 21/9/12, lèm bèm rằng:

   Ông cắt chức cái thằng hiệu phó gây tai nạn đó xong, ông bỏ trốn. Tay đó thù ông là phải.
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…