lá cải.org

 1. Đất Việt - Điểm mặt những doanh nhân trẻ 'con dòng cháu giống'

  ·

  Giá mà chỉ một trong đống ấy là con Rồng cháu Gióng.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Đỗ Lít

   nhằm lúc 19:04:06 28/9/12, Đỗ Lít rằng:

   Còn bọn con Gồng cháu Gánh thì chiếm gần hết nước này, đang bị gậy tung hoành
   24
  • hình chộp của Oishi

   lại nhằm lúc 09:46:24 29/9/12, Oishi rằng:

   còn phần lớn là "con dòng cháu dõi"
   1
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…