lá cải.org

 1. VnExpress - Cán bộ Hà Nội tổ chức cưới không được quá 50 mâm

  ·

  Một người bạn từng nói với tôi: Đất nước là con tàu, mà thủ đô là đầu tàu. Đầu tàu thủ đô tăng tốc, thì con tàu đất nước phát triển vùn vụt. Giờ đầu tàu thủ đô cứ thế này, trách gì con tàu đất nước cứ như tàu lá chuối.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của a

   nhằm lúc 23:24:12 29/9/12, a rằng:

   Chính xác, phải cấm cán bộ không được tổ chức quá 50 mâm, còn bàn thì bao nhiêu cũng được.
   5
  • hình chộp của Vivian

   lại nhằm lúc 23:52:36 29/9/12, Vivian rằng:

   Lo gì, mỗi mâm bố trí 30 người, càng xôm :))).
   9
  • hình chộp của Thang

   nhằm lúc 00:33:04 30/9/12, Thang rằng:

   ...héo!
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…