lá cải.org

 1. Kiến Thức - Trần Lập: Tôi chọn Bảo Anh vì...

  ·

  "Vì Bảo Anh bảo anh?" "Không, Bảo Anh không bảo tôi. Tôi bảo Bảo Anh..." "Anh bảo Bảo Anh thế nào? Bảo Anh bảo anh thế nào?" "Anh bảo tôi bảo Bảo Anh thế nào?" "Tôi không bảo anh bảo Bảo Anh, tôi bảo Bảo Anh bảo anh..."

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Lelet

   nhằm lúc 15:53:07 09/10/12, Lelet rằng:

   Sau vụ này các bố mẹ sẽ tiệt không đặt tên con là Anh
   0
  • hình chộp của ac

   lại nhằm lúc 17:51:18 03/10/12, ac rằng:

   :))
   3
  • hình chộp của Kenny

   nhằm lúc 17:57:16 03/10/12, Kenny rằng:

   Bảo qua bảo lại,bảo tới bảo lui một hồi,hai người bèn đóng cửa "bảo" nhau.
   40
  • hình chộp của CHUỘT

   lại nhằm lúc 20:20:08 03/10/12, CHUỘT rằng:

   Bảo Anh bảo, ảnh mang bao. Ảnh bảo, ảnh không thích bao. Bảo Anh vẫn mang bao cho cho ảnh...
   18
  • hình chộp của vũ hải châu

   nhằm lúc 21:44:43 03/10/12, vũ hải châu rằng:

   Hỏi dồn là việc của anh Lập, vì thế anh mới có biệt danh là Lập dồn, mr Cải không được dồn anh Lập
   32
  • hình chộp của Thang

   lại nhằm lúc 00:03:15 04/10/12, Thang rằng:

   Hài vãi lúa!
   2
  • hình chộp của Đỗ Lít

   nhằm lúc 19:18:19 04/10/12, Đỗ Lít rằng:

   "Nhờ Banh Ảo, nên tôi Bao Ảnh !". Bảo Anh trả lời pv
   1
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…