lá cải.org

 1. Đất Việt - Việt Nam-Achentina hợp tác về khoa học-công nghệ

  ·

  Báo Đất Việt thật là mạnh mẽ! Không ghi là Argentina, vì không thích chuẩn quốc tế. Lại không thích ghi là Ác-hen-ti-na, vì giận báo Nhân Dân đụng chạm thủ tướng. Nên mặc cho người ta chửi dốt, hô vang đường hoàng chễm chệ: Achentina, Achentina...

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Vivian

   nhằm lúc 09:42:13 09/10/12, Vivian rằng:

   Đây là sản phẩm nhào nặn từ Argentina và Ác-hen-ti-na, báo Đất Việt thật là thiên tài, value
   2
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…