lá cải.org

 1. Vietnamnet - Vỡ đập thủy điện Đakrông 3: Bưng bít?

  ·

  Các ông ạ, để dành sức bưng bít mấy cái lỗ trên đập thì hơn. Đã đến cái thời đại mà muốn bưng bít cũng không được nữa.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của CHUỘT

   nhằm lúc 19:52:24 14/10/12, CHUỘT rằng:

   Sau khi không bưng bít được nữa thì bưng... đít chạy, thế rồi cũng xong!
   7
  • hình chộp của Anh

   lại nhằm lúc 19:59:34 14/10/12, Anh rằng:

   Tôi đồ rằng số tiền bị hụt chắc đủ để bít mấy cái lỗ bị lủng của đập thủy điện.
   0
  • hình chộp của bin

   nhằm lúc 10:04:12 15/10/12, bin rằng:

   đang lót dép chờ ngày coi thủy điện vỡ đập và động đất trên Nam Cát Tiên
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…