lá cải.org

 1. Thanh Niên - Người châu Âu sẽ nếm nước mắm Phú Quốc

  ·

  Hồi nhỏ đánh nhau tôi cũng hay nói thế đấy: "Rồi mày sẽ biết mùi tao!"

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Airblade

   nhằm lúc 22:09:06 16/10/12, Airblade rằng:

   Tôi sẽ làm tổng biên tập báo thanh niên và sẽ treo bút gã này 1 tháng.
   0
  • hình chộp của vanbatisowen

   lại nhằm lúc 22:27:52 16/10/12, vanbatisowen rằng:

   cho chúng nghiện đi,liều lượng tăng dần đến khi chúng nghiện nặng loại khủng nhất là mắm tôm thì ta sẽ suất siêu
   6
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…