lá cải.org

 1. Vietnamnet - Chủ tịch QH: Không tiền lấy gì đi chợ?

  ·

  Lấy niềm tin! Ngài chủ tịch không có niềm tin à?

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Kenny

   nhằm lúc 18:31:06 17/10/12, Kenny rằng:

   Ồ!Chỉ sợ "chưa đến chợ đã hết tiền" thôi.
   5
  • hình chộp của az

   lại nhằm lúc 19:00:11 17/10/12, az rằng:

   "no money only eat earth"
   2
  • hình chộp của TepRiu

   nhằm lúc 22:57:22 17/10/12, TepRiu rằng:

   Hỏi Ngọc Trinh đi thưa ngài
   3
  • hình chộp của mitdac

   lại nhằm lúc 00:47:55 18/10/12, mitdac rằng:

   Có thì chưa đến chợ cũng đã hết tiền
   0
  • hình chộp của thanh

   nhằm lúc 12:07:49 18/10/12, thanh rằng:

   gọi hồn freud mà hỏi thì ra khối thứ hay!
   1
  • hình chộp của ha ha

   lại nhằm lúc 22:33:35 18/10/12, ha ha rằng:

   @Kenny: Không lo, hãy khuyên vị chủ tịch này dùng Xích Thố vương, đảm bảo xài hoài không hết tiền...
   0
  • hình chộp của Noname

   nhằm lúc 15:06:47 19/10/12, Noname rằng:

   Trước giờ cứ được nghe mấy ông thầy dậy Triết học " phán" là vật chất quyết định ý thức. Hiện giờ rõ ràng lương không đủ sống mà các bác quan chức vẫn sống khoẻ, sống sung túc dù không phải đi làm thêm, vậy những người này chẳng sống bằng niềm tin, bằng chân lý sáng ngời trong tim thì bằng cái gì.
   1
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…