lá cải.org

 1. 2sao - 700 triệu một trận chọi… chó

  ·

  Những hình ảnh này chúng tôi phải lấy từ một trang mạng của Trung Quốc, mong các bạn thông cảm. Phóng viên chúng tôi cử đi tác nghiệp vẫn chưa thấy về.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Bungbia

   nhằm lúc 22:41:50 18/10/12, Bungbia rằng:

   Phóng viên chúng tôi cử đi tác nghiệp vẫn chưa thấy về bị đang còn bận ... chọi nhau.
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…