lá cải.org

 1. Đất Việt - Gái mại dâm sẽ tăng?

  ·

  May quá, đúng lúc nền kinh tế khó khăn. Đề nghị tạc tượng gái và công cụ hành nghề của gái.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của maomeo

   nhằm lúc 22:40:17 20/10/12, maomeo rằng:

   Đừng quên đưa giá vào VN Index nữa nhé.
   11
  • hình chộp của CHUỘT

   lại nhằm lúc 01:19:14 21/10/12, CHUỘT rằng:

   Lại có một cuộc họp, với kết quả cuối cùng là tha!
   0
  • hình chộp của hh

   nhằm lúc 04:19:58 21/10/12, hh rằng:

   Thì để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP, mỗi năm dài ra khoảng 6 đến 7 phần trăm.
   0
  • hình chộp của Hương Ly

   lại nhằm lúc 05:19:58 21/10/12, Hương Ly rằng:

   Khiếp, hay! Tâm phục khẩu phục luôn....
   0
  • hình chộp của Bảo Tàng

   nhằm lúc 13:15:36 21/10/12, Bảo Tàng rằng:

   tượng gái thì chưa biết, chứ công cụ hành nghề của gái thì có mô hình rồi: link
   1
  • hình chộp của An An

   lại nhằm lúc 19:51:51 21/10/12, An An rằng:

   Cái độc giả quan tâm bây giờ là giá, không phải gái!
   1
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…