lá cải.org

 1. Đất Việt - Nhảy cầu sau khi bộc lộ ý định trên Facebook

  ·

  "Đủ 50 likes tôi sẽ nhảy cầu."

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Lá Mơ

   nhằm lúc 21:16:02 29/10/12, Lá Mơ rằng:

   cố lên, còn 35 cái nữa thôi....
   0
  • hình chộp của Vivian

   lại nhằm lúc 10:16:37 30/10/12, Vivian rằng:

   Cải nhảy cầu nào?
   4
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…