lá cải.org

 1. Dân Trí - Không ít cán bộ đạo đức, “tròn vo” nhưng… không được việc!

  ·

  Nói lảm nhảm. Làm cán bộ mà không được việc chính là vô đạo đức chứ còn gì nữa.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của noname

   nhằm lúc 16:35:48 30/10/12, noname rằng:

   Trả lương cho người không làm được việc gọi một cách dân dã đấy là "nuôi báo cô" Cải ạ.
   2
  • hình chộp của mitdac

   lại nhằm lúc 20:16:25 30/10/12, mitdac rằng:

   Luống cải hôm nay không phải là cải của PV nữa
   1
  • hình chộp của hh

   nhằm lúc 23:10:48 30/10/12, hh rằng:

   Không hiểu lắm. Cán bộ? Đạo đức? Có tài? Đó là 3 chuyện hoàn toàn khác nhau, tại sao lại đưa vào cùng một chủ đề.
   10
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…