lá cải.org

 1. Đất Việt - Thi 'Vua tinh trùng', phát hiện 80% không đạt chuẩn

  ·

  Dù sao cũng đỡ tởm hơn con tinh trùng đã tạo ra cái nị.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của bekinh

   nhằm lúc 16:59:36 31/10/12, bekinh rằng:

   20% còn lại sinh ra, lớn lên, đi làm phóng viên các báo
   9
  • hình chộp của quahay

   lại nhằm lúc 17:41:39 31/10/12, quahay rằng:

   No, phải gọi 20% đó là phóng tinh viên.
   14
  • hình chộp của mitdac

   nhằm lúc 20:57:57 31/10/12, mitdac rằng:

   Thời may, chứ đạt 100% thì con số 1,4 tỷ giờ phải thêm hơn 80% nữa, và nó đã ngoi đến chóp lưỡi bò rồi
   3
  • hình chộp của Vu

   lại nhằm lúc 08:39:19 01/11/12, Vu rằng:

   Cũng may là 80% đàn ông trung quốc yếu sinh lý, mà còn không đủ đất cho dân sống, phải đi lấn chiếm đất láng giềng, nếu toàn bộ khoẻ mạnh hết chắc giờ dân trung quốc phải chiếm 70% diện tích Sao Hoả rồi
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…