lá cải.org

 1. 2sao - Mới nhất: Lâm Chí Khanh có dáng ngủ đẹp như Mỹ nhân ngủ trong rừng!

  ·

  Ngô đánh Việt. Quân Việt thì yếu, dân Việt thì ngu, quan Việt thì hèn, Việt bị đánh xiểng liểng. Vận nước nguy khốn, bầy tôi Phạm Lãi tâu rằng "Nên dùng mĩ nhân kế!" Việt Vương là Câu Tiễn rằng "Lấy đâu ra mĩ nhân? Mĩ nhân cưới đại gia hết rồi y hi." Phạm Lãi rằng "Còn sót một mĩ nhân tên Khanh Chi Lâm vừa về từ Xiêm La." Câu Tiễn ưng thuận, dâng Khanh Chi Lâm. Vua Ngô là Phù Sai vừa thấy Khanh Chi Lâm từ xa, chân cẳng rụng rời, vội truyền rút lui, quân đạp lên nhau chết mấy vạn.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Sg

   nhằm lúc 19:07:09 07/11/12, Sg rằng:

   Hehe. Phục Cải luôn.
   :-)
   3
  • hình chộp của bin

   lại nhằm lúc 19:29:34 07/11/12, bin rằng:

   tam quân bị nôn mửa đồng loạt à ?
   9
  • hình chộp của Lá Mơ

   nhằm lúc 22:18:11 07/11/12, Lá Mơ rằng:

   Quân Ngô bị thua, tức lắm, trước sai lái buôn nước mình chọn những loại xiêm y đẹp nhất, kế đó lại rắc chút dầu khoáng vào đó rồi đem sang nước Việt bán. Khanh Chi Lâm ra chợ mua xiêm y, về mặc thấy ngứa ngứa, liền cởi ra thì thấy thuốc lạ mờ mờ sau mấy lớp xiêm y, sợ quá mà gọi quan quân đến yêu cầu truy xét, hôm sau lên chầu xin trở về Xiêm La. Nhân lúc đám quan quân vẫn đang truy tìm tung tích của cái thứ thuốc lạ đó, quân Ngô sai người chiếm hai đảo lớn ngoài biển, rồi tiến vào Thăng Long đánh khiến quân Việt không kịp trở tay. Hết chuyện.
   32
  • hình chộp của bekinh

   lại nhằm lúc 08:10:23 08/11/12, bekinh rằng:

   nói vậy vận nước tan cũng là do pê đê gây ra sao??
   2
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…