lá cải.org

 1. Dân Trí - Không xử phạt xe mượn hợp pháp

  ·

  Mấy hôm nay rần rần vụ này. Xin thưa cùng các bạn, dân thường nghèo khổ như chúng ta không phải lo. Lo là lo cho cái anh Phước Sang kìa.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của hh

   nhằm lúc 00:58:10 12/11/12, hh rằng:

   Đấm 10 phát xong rồi thì xoa lại 1 phát.
   0
  • hình chộp của bichhue

   lại nhằm lúc 11:22:48 12/11/12, bichhue rằng:

   Thế còn người đi xe mượn hợp pháp vẫn có thể bị xử nhé.
   4
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…