lá cải.org

 1. Đất Việt - Top Model Việt lúng túng trong Tuần lễ Thời trang New York

  ·

  Top Model đang đi catwalk thì té lộn cổ vào một khán giả, vội vàng giở hết trình Anh ngữ ra nói "I'm sorry." Khán giả lịch sự, nói "I'm sorry too." Top Model rằng "I'm sorry three." Khán giả ngạc nhiên "Now what are you sorry for?" Top Model tiếp "I'm sorry five..."

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của sặc

   nhằm lúc 21:10:08 12/11/12, sặc rằng:

   "oh, shiiiiit"
   0
  • hình chộp của mitdac

   lại nhằm lúc 22:24:08 12/11/12, mitdac rằng:

   Lúng túng là lẽ thường, biển nhỏ mang ra đọ biển rộng mà
   0
  • hình chộp của Hạ

   nhằm lúc 09:25:00 13/11/12, Hạ rằng:

   @ Sặc: ...Top model: "Oh seven..."
   1
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…