lá cải.org

 1. Vietnamnet - Loài người đang ngày càng ngu đi?

  ·

  Đại diện cho loài người chúng tôi, xin trả lời anh rằng "Không đâu."

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của nonamne

   nhằm lúc 16:44:06 15/11/12, nonamne rằng:

   Vâng ngu đến nỗi để cho bò nó đăng được báo.
   2
  • hình chộp của Người Trồng Cải

   lại nhằm lúc 17:48:06 15/11/12, Người Trồng Cải rằng:

   Nhìn vào sự phát triển của báo chí thì biết.
   2
  • hình chộp của Kenny

   nhằm lúc 22:07:56 15/11/12, Kenny rằng:

   Loài người đang ngày càng ngu đi? ( Bài viết của loài ngu bò).
   2
  • hình chộp của Vu

   lại nhằm lúc 10:22:18 16/11/12, Vu rằng:

   Không phải toàn bộ loài người đều ngu, chỉ có một bộ phận nào đó thôi. Và chúng đã được tập trung lại một chỗ rồi. Đó là toà soạn Vietnamnet ở Việt Nam
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…