lá cải.org

 1. Vietnamnet - Sắp có hàng loạt chỉ số đo độ hài lòng của dân

  ·

  Rồi đem cộng lại à?

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của mitdac

   nhằm lúc 18:22:38 16/11/12, mitdac rằng:

   Hạn phúc thứ nhì thế giới rồi còn đo làm gì nữa, để nó lại dựng đứng như CPI à
   6
  • hình chộp của Điên thật

   lại nhằm lúc 02:53:02 17/11/12, Điên thật rằng:

   độ hài lòng của dân nào thì ko biết nhưng chắc chắn là ko phải dân thường.
   4
  • hình chộp của An An

   nhằm lúc 22:53:07 17/11/12, An An rằng:

   Rồi sẽ làm đủ thứ, cộng trừ nhân chia, nguyên hàm tích phân..., trừ việc cải thiện nó.
   4
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…