lá cải.org

 1. Phụ Nữ Today - Áo lông cho mùa đông không lạnh

  ·

  Rất hay! Tiếp nào: Áo lông chồn cho...?

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Tony Tèo

   nhằm lúc 22:10:12 18/11/12, Tony Tèo rằng:

   Hehe, chết cười. Cải đi làm báo đê :))
   5
  • hình chộp của An An

   lại nhằm lúc 22:52:54 18/11/12, An An rằng:

   ... tâm hồn ấm áp. Tớ đối vầy được hôn :D
   41
  • hình chộp của Bunny

   nhằm lúc 07:50:56 19/11/12, Bunny rằng:

   Haha
   0
  • hình chộp của Ha ha

   lại nhằm lúc 09:38:50 19/11/12, Ha ha rằng:

   Đã bảo làm thơ thì phải tránh cái vần ồn,
   Không thì lại vướng phải cái... tâm hồn chị em!
   6
  • hình chộp của ai

   nhằm lúc 10:49:13 19/11/12, ai rằng:

   for all!
   0
  • hình chộp của Kenny

   lại nhằm lúc 12:44:56 19/11/12, Kenny rằng:

   Áo gió cho lũ chó Tu-đây.
   7
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…