lá cải.org

 1. Giáo Dục - GS Đặng Hùng Võ:"Một bộ phận người dùng facebook đã vượt quá giới hạn"

  ·

  Bộ phận nào của tôi cũng đang được kiểm soát chặt chẽ thưa giáo sư.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Vivian

   nhằm lúc 23:30:24 21/11/12, Vivian rằng:

   Giới hạn này có giới hạn giống giới hạn tài năng của báo Giáo dục không?
   1
  • hình chộp của talagio

   lại nhằm lúc 02:25:24 22/11/12, talagio rằng:

   có một bộ phận không dùng facebook thì không kiểm soát nổi.. dân số vẫn tăng đều đều.. :))
   3
  • hình chộp của Airblade

   nhằm lúc 12:35:20 22/11/12, Airblade rằng:

   Bác Võ ạ, bác cũng hơi vượt quá giới hạn rồi đấy. Chuyên môn của bác là đất đai tài nguyên môi trường cơ mà.
   7
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…