lá cải.org

 1. Vietnamnet - Hiệu trưởng thưởng cho học sinh nói dối

  ·

  Trong khi đó ở Việt Nam, Minh về nhà khóc với mẹ "Mẹ ơi, giáo viên không thích con, không nói chuyện với con. Học sinh cũng ghét con, bo xì con. Người ta bảo con là đồ dối trá. Con không muốn đến trường nữa!" và mẹ Minh yên ủi rằng "Con ơi, ai trong đời mà chẳng nói dối. Con phải đến trường đi, dù sao con cũng là hiệu trưởng kia mà."

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…