lá cải.org

 1. VnExpress - Minh Hạnh quyết tâm dạy dỗ Hồng Quế

  ·

  Này con thuộc lấy nằm lòng / Vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề / Chơi cho liễu chán hoa chê / Cho lăn lóc đá cho mê mẩn đời.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Tony Tèo

   nhằm lúc 16:42:56 06/12/12, Tony Tèo rằng:

   Khéo lo. Hỏi khí không phải, chứ rồi ai dạy dỗ Minh Hạnh?
   1
  • hình chộp của Cải con

   lại nhằm lúc 16:46:11 06/12/12, Cải con rằng:

   Lạy Quế em có chịu lời
   Nằm xuống cho chị lạy rồi sẽ thưa. kekeke
   8
  • hình chộp của Hai Ly

   nhằm lúc 09:20:19 07/12/12, Hai Ly rằng:

   Quế ơi nghe chị đây này
   Một đêm nằm ngữa bằng trăm ngày cần lao
   12
  • hình chộp của capthoivu

   lại nhằm lúc 10:07:28 07/12/12, capthoivu rằng:

   kích râm quá, nghe 2 chị em rạy bẩu nhau mà muốn phọt hehehehhe
   1
  • hình chộp của MIME

   nhằm lúc 10:31:48 09/12/12, MIME rằng:

   Còn cô giáo Thảo thì dạy Minh Hạnh...
   2
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…