lá cải.org

 1. Giáo Dục - Ngành Thuế đã được trao "cây gậy" chống chuyển giá

  ·

  Và ngành thuế ra sức chống. Sáng nay ngành đã chống được đến chợ Bến Thành, bắt đầu để gậy xuống, ngả mũ ra...

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của hh

   nhằm lúc 01:28:19 15/12/12, hh rằng:

   Với kích thước "cây gậy" như vậy, ngành thuế nên miễn thuế cho Viagra.
   3
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…