lá cải.org

 1. Phụ Nữ Today - Tuổi thơ đầy nước mắt của danh hài Việt Hương

  ·

  Quả thật là một tuổi thơ dữ dội. Vui cũng khóc, buồn cũng khóc, không vui không buồn cũng khóc. Nhất là những lúc khát sữa, tè dầm thì càng khóc dữ.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…