lá cải.org

 1. Dân Việt - Người “đánh” ngã phóng viên Đức Khánh là trung úy công an

  ·

  Em đến đây với tinh thần cổ vũ cho cả hai đội.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của An

   nhằm lúc 17:01:40 16/12/12, An rằng:

   Tọa sơn quan hổ đấu, đạo diễn Lá cải :) :)
   1
  • hình chộp của Vu

   lại nhằm lúc 14:43:42 17/12/12, Vu rằng:

   Đánh thì nói là đánh, còn bày đặt bỏ "đánh" vào ngoặc kép, báo hại cái đầu tưởng tượng lung tung...
   1
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…