lá cải.org

 1. VnExpress - Phim 'Đại thái giám' mắc nhiều 'sạn'

  ·

  Tao đẻ ra mày, nuôi ăn học cho lắm để mày ngồi nhặt sạn cho phim Tàu. Ước gì tao là đại thái giám.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Tony Tèo

   nhằm lúc 19:51:02 19/12/12, Tony Tèo rằng:

   "Anh thông cảm, em làm nghề bới cứt kiếm ăn nên ở đâu có cứt là em bới thôi", phóng viên trả lời.
   10
  • hình chộp của Đỗ Lít

   lại nhằm lúc 15:27:49 20/12/12, Đỗ Lít rằng:

   Cứt đổ cho bọn này ăn cũng uổng !
   1
  • hình chộp của Airblade

   nhằm lúc 15:44:53 20/12/12, Airblade rằng:

   Ừ anh thông cảm cho chú, giờ chú liếm tạm sạn vậy, đại thái giám mà. Coi chừng liếm phải sỏi thận nhá.
   3
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…