lá cải.org

 1. Đọc Báo - “Nghe tặc” - Nỗi khiếp sợ của những người tử tế!

  ·

  Sợ tè ra quần! Người ta gọi là tè tặc...

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Hạ

   nhằm lúc 16:43:52 20/12/12, Hạ rằng:

   Chắc mình là "đọc tặc", chả thấy sợ gì.
   20
  • hình chộp của maomeo

   lại nhằm lúc 16:45:51 20/12/12, maomeo rằng:

   "nghe tặc" - cái từ nghe như con kak
   12
  • hình chộp của Đỗ Lít

   nhằm lúc 17:39:13 20/12/12, Đỗ Lít rằng:

   Lại ra đời thêm 1 tờ đ. dành cho người tử tế rồi.
   1
  • hình chộp của Tony Tèo

   lại nhằm lúc 20:35:03 20/12/12, Tony Tèo rằng:

   Viết bài cần nhớ tránh vần ặc
   Nhất là những bài viết như k ặc
   Từ ngữ sáng tạo hết cả hồn
   Đọc lên lủng củng như cái cồn
   24
  • hình chộp của Thang

   nhằm lúc 21:57:10 20/12/12, Thang rằng:

   He, cám ơn Cải. Các bạn comment hay lắm.
   1
  • hình chộp của mitdac

   lại nhằm lúc 23:25:20 20/12/12, mitdac rằng:

   Đáng kiếp! Người tử tế cần phải để cho sợ! Bọn ấy chó lắm!
   1
  • hình chộp của az

   nhằm lúc 00:22:55 21/12/12, az rằng:

   ăn trộm cáp điện gọi là cáp tặc hay là táp kặc.
   ăn trộm trong cung điện gọi là cung tặc hay là tung kặc.
   ăn trộm kìm gọi là kìm tặc hay là tìm kặc.
   anh em sáng tác thêm từ điển về các loại kặc, ấy quên, các loại tặc.
   29
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…