lá cải.org

 1. Giáo Dục - Trước khi bị triệu tập, Hoàng Yến đã nhiều lần "làm liều" với vòng 1

  ·

  Và tất nhiên "một liều ba bảy cũng liều," sau đây Hoàng Yến xin liều đến vòng ba...

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Đỗ Lít

   nhằm lúc 19:06:27 24/12/12, Đỗ Lít rằng:

   Và vòng tứ là đặt vòng lên đầu mấy pv báo này
   1
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…