lá cải.org

 1. Vietnamnet - Báo Hàn Quốc: Ông Kim Jong Il đột tử vì nổi nóng

  ·

  Kim Jong-un mày nghe tin gì chưa? Bố mày đột tử vì nổi nóng. Hi hi. Lêu lêu. Bố mày đột tử vì nổi nóng. Lêu lêu.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của noname

   nhằm lúc 18:18:06 25/12/12, noname rằng:

   Kim Jong - il: "Đề nghị toàn đảng, toàn quân và toàn dân tộc Triều Tiên không nên nghe và tin vào các thế lực thù địch, phản động. Chủ tịch kính yêu của chúng ta đã ra đi thanh thản với nụ cười mãn nguyện vì đã đưa được Triều Tiên đến bến bờ của CNXH."
   19
  • hình chộp của té giếng

   lại nhằm lúc 21:45:54 25/12/12, té giếng rằng:

   Vậy là sự tắc trách đôi khi cũng có tác dụng tốt đấy chứ.
   6
  • hình chộp của trazazh

   nhằm lúc 10:18:11 26/12/12, trazazh rằng:

   Cha Lá Cải này muốn ông con cũng đột tử vì nổi nóng chăng?
   3
  • hình chộp của Cải con

   lại nhằm lúc 10:35:41 26/12/12, Cải con rằng:

   Toàn quốc đẩy mạnh phong trào "Không nổi nóng"!!!
   2
  • hình chộp của lehuy

   nhằm lúc 18:14:00 26/12/12, lehuy rằng:

   bệnh này có di truyền thì may quá
   3
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…