lá cải.org

 1. VnExpress - Lào trước dự án đường sắt khổng lồ từ Trung Quốc

  ·

  Đọc đi các bạn, để thấy nước Lào cũng như nước Ấy.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của mơ chua

   nhằm lúc 14:48:10 03/1/13, mơ chua rằng:

   Cải ko đc vơ đũa cả lắm nhé, lước Nào phải da lước Ý chứ!!!!
   2
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…