lá cải.org

 1. Kiến Thức - Nữ CSGT "múa gậy" đẹp và dễ chịu

  ·

  Nếu chỉ có thế thì tôi thích xem Maria Ozawa múa hơn.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của az

   nhằm lúc 22:59:43 05/1/13, az rằng:

   chứ không phải nữ CSGT mút gậy đẹp và dễ chịu...
   10
  • hình chộp của hậu khảo cổ

   lại nhằm lúc 17:10:10 06/1/13, hậu khảo cổ rằng:

   Sao tin về công an luôn gắn liền với GẬY là sao nhể?
   4
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…