lá cải.org

 1. Dân Trí - Hà Nội: Giấu súng trong cốp xe còn cứng đầu với cảnh sát

  ·

  Thay chữ "còn" bằng chữ "nên" hay chữ "bèn" gì đó mới đúng.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của vanbatisowen

   nhằm lúc 16:33:54 06/1/13, vanbatisowen rằng:

   mình toàn giấu súng trong quần nhưng chưa bao giờ cứng với cảnh sát.
   27
  • hình chộp của bichhue

   lại nhằm lúc 16:38:51 06/1/13, bichhue rằng:

   Mấy chú này phải tội cứng đầu nhưng không biết mềm lưỡi, giấu súng không biết dí...xiền
   7
  • hình chộp của panpan

   nhằm lúc 16:45:03 06/1/13, panpan rằng:

   vanbatisowen: bữa nay có nữ cảnh sát giao thông xuống đường rồi đó bạn!
   15
  • hình chộp của Thang

   lại nhằm lúc 00:02:50 07/1/13, Thang rằng:

   Tôi cũng có súng giấu trong quần, nhưng chỉ dám cứng với vợ thôi. Cứng với cảnh sát e rằng bị tịch thu.
   4
  • hình chộp của mơ chua

   nhằm lúc 10:24:32 07/1/13, mơ chua rằng:

   Anh em cất súng kỹ trong...
   quần, cô cảnh sát có cái...còng nghe chưa!!!!
   11
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…