lá cải.org

 1. Kiến Thức - Vũ khí hiểm thời Hùng Vương khiến giặc "kinh hồn bạt vía"

  ·

  Vung tay thế này thì hơi quá gối.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Hai Ly

   nhằm lúc 07:51:45 10/1/13, Hai Ly rằng:

   Đã tự sướng đến tận thời Hùng Vương rồi cơ đấy!
   11
  • hình chộp của Cổ Cò

   lại nhằm lúc 09:51:56 10/1/13, Cổ Cò rằng:

   Thời đó giặc chỉ đánh bằng tay không hoặc cùng lắm dùng phép thuật như Sơn Tinh, Thủy Tinh nên gặp cung tên giáo mác của ta là té đái vãi phân.
   3
  • hình chộp của Noname

   nhằm lúc 16:42:07 10/1/13, Noname rằng:

   "Giặc kinh hồn bạt vía" hay "Ta bị đô hộ nghìn năm"?
   4
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…