lá cải.org

 1. Bưu Điện - Phó Thủ tướng: "Chúng ta thường khen nhau, nhưng phải thấy rằng vẫn còn yếu kém"

  ·

  Nhân dịp đi thăm hội người mù...?

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Đỗ Lít

   nhằm lúc 23:35:52 12/1/13, Đỗ Lít rằng:

   Nguyên văn anh phó nói thế này;"Đến thăm hội người câm chúng tôi vẫn được khen ngợi. Nhưng khi đến hội người mù chúng tôi mới nhin thấy mình vẫn còn yếu kém"
   15
  • hình chộp của mitdac

   lại nhằm lúc 19:16:19 13/1/13, mitdac rằng:

   Mới chơi sâm xong hả?
   3
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…