lá cải.org

 1. VnExpress - 'Không thể lập khu đèn đỏ ở Việt Nam'

  ·

  Vâng, khúc mắc vẫn nằm ở vấn đề quy hoạch và bồi thường đất. Trước hết phải quản lí cho được súng hoa cải trước.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Jatn

   nhằm lúc 21:10:08 22/1/13, Jatn rằng:

   Lạ thật, giao thông mà không có đèn đỏ thì đi đứng thế nào nhỉ ??
   4
  • hình chộp của Airblade

   lại nhằm lúc 12:19:55 23/1/13, Airblade rằng:

   Nếu khu đèn đỏ được cho phép chính thức, tớ mời admin Lá Cải tham gia lập studio Viet Adult Video cạnh tranh với Nhựt Bổn.
   3
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…