lá cải.org

 1. VnExpress - Những 'sát thủ Luyện' dễ cướp tiệm vàng vì cửa nhựa sơ sài

  ·

  Tên Anh đã thành tên đất nước / Ôi anh Lê Văn Luyện! / Từ dáng đứng của Anh giữa đường băng Tân Sơn Nhất / Tổ quốc bay lên như giựt điện...

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…