lá cải.org

 1. Công An Thành Phố - Vị tổng thống nghèo nhất thế giới

  ·

  Không phải ở nước ta. Nước ta không có tổng thống.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Người Trồng Cải

   nhằm lúc 10:40:27 14/2/13, Người Trồng Cải rằng:

   Nhưng nước ta có "Vị tổng thống".
   4
  • hình chộp của Nhảm

   lại nhằm lúc 15:05:03 20/2/13, Nhảm rằng:

   Mà cho dù có tổng thống đi nữa thì "vị tổng thống ấy" cũng không nghèo.
   5
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…