lá cải.org

 1. VnExpress - Hiền Thục không tin vào hôn nhân

  ·

  Cành cong sợ con chim.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của capthoivu

   nhằm lúc 09:25:23 25/2/13, capthoivu rằng:

   chim gì? chim ai? chim Hiền Thục à?
   3
  • hình chộp của Vu

   lại nhằm lúc 10:58:10 25/2/13, Vu rằng:

   Capthoivu: Hiền Thục là cành cong, nên sợ chim
   4
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…